OPZEGGEN?

Bij opzegging bent je zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en bewaren van een opzegbewijs. Dit kan bv. het bewijsje zijn dat je krijgt bij het verzenden van een aangetekende brief. Bij mondelinge opzegging wordt door ons een bewijsje verstrekt. Daarom worden telefonische- en onaangetekende schriftelijke opzeggingen door ons niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor E-mail.

Je kunt op 2 manieren opzeggen:

1. Per aangetekend brief naar: HF Charlois / Fit2Fight, Isaac Israelslaan 9, 3161 DK Rhoon.
2. Persoonlijk in de sportschool bij Carlo. (Contributiekaart meenemen!)


Hou rekening met de opzegtermijn. De maand waarin je opzegt moet in ieder geval betaald zijn. De extra maand, die je bij de inschrijving betaald hebt, wordt bij opzegging niet terugbetaald; daar mag je nog voor trainen. Iemand die b.v. 1 sept. opzegt, moet sept. nog betalen, maar mag tot eind oktober trainen.

Als je de opzegging niet op de juiste manier regelt, kan dit extra kosten met zich meebrengen, die kunnen oplopen tot enkele honderden euro´s.