INSCHRIJFVOORWAARDEN.

Samenvatting voorwaarden lidmaatschap:

Bij inschrijving s.v.p. inleveren: een correct ingevuld inschrijfformulier, een kopie legitimatiebewijs en 2 pasfoto’s. Tevens moet je, behalve je lesgeld voor de 1e maand, ook éénmalig een extra maand lesgeld vooruit betalen, dit in verband met de opzegtermijn. Verder betaal je nog €.10.- inschrijfgeld/ administratiekosten. Voorbeeld: is je lesgeld €.30.- per maand, dan betaal je dus de 1e keer: €.30.- lesgeld + €.30.- (extra maand) + €.10.- (administratiekosten) = €.70.-. Voor de rest van je lidmaatschapsperiode betaal je dan €.30.- per maand.

Voor 55+Fitness gelden versoepelde voorwaarden: Bij inschrijving s.v.p. inleveren: een kopie legitimatiebewijs en 2 pasfoto’s. De eerste maand €.14.50 contributie contant te betalen. Geen inschrijfgeld, borg of opzegtermijn! Voor de rest van je lidmaatschapsperiode betaal je €.14.50 per maand d.m.v. een Periodieke Overschrijving. (Zonder POV betaal je €.30.- per maand.)

Je moet iedere maand lesgeld betalen, ook als je niet traint, b.v. vanwege ziekte, studie, verhuizing, vakantie, enz.. De betalingsverplichting vervalt pas als je hebt opgezegd. Zolang je ons nog geld schuldig bent, wordt je opzegging echter niet geaccepteerd. Je kunt dus alleen opzeggen, als je bij bent met betalen. Gemiste lessen mogen, zolang je lid bent, binnen 1 maand worden ingehaald. Bij aantoonbare ziekte of blessure (doktersverklaring) kan de betaling van het lesgeld tijdelijk worden stilgezet vanaf de dag dat je de verklaring inlevert. Maak hierover duidelijke afspraken. Als je, door wat voor omstandigheden dan ook, niet meer bij ons kunt trainen, geven wij geen geld terug.

Op sommige lidmaatschapsvormen krijg je korting als je automatisch betaalt d.m.v. een periodieke overschrijving (POV). Bij andere lidmaatschapsvormen kan het verplicht zijn, bv. voor 55+Fitness. Alleen met een POV zit je in het lage tarief! (Dus geen korting op normale overboekingen, deze worden tot het normale tarief gerekend.) Periodieke overschrijvingen zelf regelen bij je bank! Onze banknummer: 83.64.13.393, t.n.v. Dance, Mind & Motion, te Rhoon.


Voorwaarden 10-/20-trainingenkaart:

De 10-/20-trainingenkaart is ideaal als je b.v. onregelmatig traint, of geen vast lid wilt worden. De kaart is 1 jaar geldig. Je betaalt eenvoudig voor 10 of 20 lessen ineens. Je hebt verder geen verplichtingen, zoals een opzegtermijn. Voor iedere les wordt een strip afgestempeld; je betaalt dus alleen als je werkelijk traint.

De kaart is strikt persoonlijk en verliest zijn geldigheid als hij aan derden wordt verkocht of weggegeven. Ongeldige kaarten worden, zonder financiële compensatie, door de sportschool ingenomen. Om verwisseling te voorkomen dient de kaart duidelijk met balpen te worden ingevuld en van een pasfoto voorzien.

Soms kan men door omstandigheden niet meer trainen (b.v. ziekte of verhuizing). Wij geven echter nooit geld terug. Ook bij verlies of diefstal van de kaart is de klant zelf verantwoordelijk voor de financiële gevolgen.

Wil je sporten bij Health & Fitness Charlois / Fit2Fight, het beste vechtsport-, krachtsport- en fitnesscentrum van Rotterdam-Zuid / Charlois? Hier vind je het lesrooster, onze scherpe tarieven en onze lokatie. Kom gerust eens langs. Een proefles is in veel gevallen gratis. Voor meer info, neem gerust contact op.